Instant Fugisser

I és que la vida

és un instant fugisser

de glaç latent

que se’ns fon a les mans

rabiüdament actives i calentes, elles,

perquè ho remenen tot incesantment

mentre al damunt,

perplexes,

les parpelles contemplen a gran velocitat

tot quant se’n deriva del ser humans

de carn i os i, sobretot, de pensament.

 

Del llibre “Uè” (Calvià, 1999)